Sondaj Nasıl Yapılır?

Su Sondaj Kuyusu: Derinde olan su taşıyan formasyonlardan en verimli şekilde yararlanma sondaj yöntemi ile kuyu açmak yolu ile mümkün olmaktadır.Sondaj ;

  • Darbeli Sondaj
  • Rotari Sondaj
  • Birleşik (kombine) Sondaj

olmak üzere 3 kısımdadır. En fazla gelişmiş sondaj yöntemi Kombine sondaj yöntemidir.Delinen jeolojik formasyonun litolojik özellikleri hangisini gerektiriyorsa o sondaj yöntemi uygulanmakta ve bir kuyunun değişik  kısımları farklı sondaj yöntemleri ile açılarak su kuyusu tamamlanabilmektedir.

Sondaj; kaya ortamda hava sirkülasyonu ile (hava ve köpükle sondaj), yumuşak zeminlerde çamur sirkülasyonu ile yapılmaktadır.

Arazinin durumuna göre, jeolojik özelliklerine göre ; Her iki sondaj yöntemi de birlikte kullanılarak sondaj yapılmasını gerektiren durumlar olabilmektedir.

Yumuşak ve yıkılan zeminlerde sondaj çamur sirkülasyonu ile yapılır ve delme işleminden sonra kuyu techiz edilerek (kuyu kapalı ve filtreli borularla techiz edilir) boru ile kuyu cidarı arası çakıllanır.Daha sonra kuyu yıkama ve geliştirme işlemleri yapılır.Kuyu ekonomik ömrünün uzun olması için iyi bir çakıllamadan sonra geliştirme işleminin de iyi yapılması gerekir. Sondaj-su sondajı-kuyu için teklif alınırken ucuz olana değil, kaliteye önem verilmelidir.Su Sondajları yapan şirketleri seçerken;sondaj sırasında kullanıacak malzeme,sondaj delik çapı, kullanılacak sondaj yöntemi vb.daha bir çok faktör  detaylı  değerlendirerek sondaj firması seçiminizi yapmalısınız.

Sondaj Kontrol Jeoloji Mühendislik Firması size Su sondaj Kuyusu denetiminde yardımcı olur.Aksi takdirde; Ucuz sanarak başlattığınız bir su sondaj kuyusu, size çok maliyetli hale gelebilir.Sadece Ucuz olan sondaj metre fiyatı seçiminize göre yaptırdığınız su sondaj kuyusu ayını doldurmadan  çökebilir, yıkılabilir…Kuyu ekonomik ömrü uzun olması çok önemlidir.