HİZMETLERİMİZ

Sondaj ve Jeotermal Sondaj,Su Sondajı-Maden Sondajı için; 

Jeolojik Etüt-Hidrojeolojik Etüt-Jeofizik Etüt ile başlayarak 

  

Anahtar Teslimi Sondaj Çözümleri 

 • Su sondajı-Su Kuyusu açılması-Jeotermal Sondaj yapılması, Derin Su Sondajı,
  Sondaj-Kuyu-Su Kuyusu kontrol hizmetleri,
   

 • Yeraltısuyu Arama-Su Arama araştırma-Su etüdü, 

 • Maden Arama-Maden Sondajı-Kömür,Mermer Etüdü,Çeşitli maden sahaları araştırma etüd hizmetleri, 

 • Jeolojik Etüd- Hidrojeolojik Etüt-Her türlü Jeolojik Araştırma, 

 • Radyestezi yöntemi ile (çubukla su arama) Su ve maden arama araştırma çalışmaları, 

 • Jeofizik Etüt -Jeofizik Araştırma hizmetleri, 

 • Zemin Araştırma-Zemin Etüdü-Zemin Sondajı, 

 • Jeotermal Saha Araştırma ve Jeotermal Su Arama,Jeotermal Sondaj 

 • Kaynak Suyu Arama Araştırma, 

 • Kuyu Temizleme (su kuyusu temizlik) 

 • Yerbilimleri hizmetleri;Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği çalışmaları