İLETİŞİM

Sondaj ve Su Sondajları-Maden Arama-Maden Sondajı-Kaynak suyu arama araştırma-Yeraltısuyu Arama -Kuyu açılması kontrol mühendislik hizmetleri için,

Jeolojik Etüt-Hidrojeolojik Etüt-Jeofizik Etüt ile başlayarak Anahtar Teslimi Sondaj Çözümleri için, 

Jeotermal Araştırma-Jeotermal Sondaj, 

Zemin Araştırma-Zemin Sondaj, 

Tüm Jeoloji Mühendisliği Araştırmaları,Jeolojik Hizmetler için  

Sondaj 

Dr.Jeoloji Yüksek Müh. 

Ali Seydi Gültekin 

(0542) 644 43 80 – (0532) 260 68 39  

no.lu telefonlardan ulaşabilirsiniz.