Sondaj Nasıl Yapılır?

Su Sondaj Kuyusu: Derinde olan su taşıyan formasyonlardan en verimli şekilde yararlanma sondaj yöntemi ile kuyu açmak yolu ile mümkün olmaktadır.Sondaj ; Darbeli Sondaj Rotari Sondaj Birleşik (kombine) Sondaj olmak üzere 3 kısımdadır. En fazla gelişmiş sondaj yöntemi Kombine sondaj yöntemidir.Delinen jeolojik formasyonun litolojik özellikleri hangisini gerektiriyorsa o sondaj yöntemi uygulanmakta ve bir kuyunun değişik […]

Sondaj,Su Sondajı,Su Arama,Maden Arama,Maden Sondajı

SU-SONDAJ HİZMETLERİ Jeofizik Etüd-Jeolojik Etüt Su Arama-Yeraltı Arama Jeolojik Araştırma ve Jeofizik Araştırma Yerbilimleri,Yeraltı Su ve Maden Arama Araştırma Hizmetleri  SONDAJ:  Her tür zemin ve sert kaya şartlarında Su sondajı-Su Kuyusu açılması-Jeotermal Sondaj yapılması, Derin Su Sondajı,Sondaj-Kuyu-Su Kuyusu kontrol hizmetleri,  Yeraltısuyu Arama-Su Arama araştırma-Su etüdü,  Maden Arama-Maden Sondajı,  Kömür,Mermer Etüdü,Çeşitli maden sahaları araştırma etüd hizmetleri,  […]