Jeolojik Etüt,Jeolojik Araştırma

SU ETÜDÜ-YERALTISUYU ETÜDÜ-SU ARAMA Hidrojeolojik Etüt-Jeolojik Etüt-Jeofizik Etüt-Zemin Etüdü-Yeraltısuyu Etüt çalışmaları: Su sondajı öncesinde jeolojik-jeofizik-hidrojeolojik etüt yaptırmalımıyız?  Kesinlikle evet. Jeolojik Araştırma-Jeofizik Etüt-Hidrojeolojik Etüt neticesinde su sondajı için en verimli lokasyon seçilmeli ve etüt sonucunda yapılacak Kuyu Tasarımı’na göre sondaj yapılmalıdır. Yer altı çok değişken bir yapıya sahip olabilir. Komşunuzun sahasında gürül gürül su akarken sizin sahanızda […]

Sondaj Nasıl Yapılır?

Su Sondaj Kuyusu: Derinde olan su taşıyan formasyonlardan en verimli şekilde yararlanma sondaj yöntemi ile kuyu açmak yolu ile mümkün olmaktadır.Sondaj ; Darbeli Sondaj Rotari Sondaj Birleşik (kombine) Sondaj olmak üzere 3 kısımdadır. En fazla gelişmiş sondaj yöntemi Kombine sondaj yöntemidir.Delinen jeolojik formasyonun litolojik özellikleri hangisini gerektiriyorsa o sondaj yöntemi uygulanmakta ve bir kuyunun değişik […]

Sondaj,Su Sondajı,Su Arama,Maden Arama,Maden Sondajı

SU-SONDAJ HİZMETLERİ Jeofizik Etüd-Jeolojik Etüt Su Arama-Yeraltı Arama Jeolojik Araştırma ve Jeofizik Araştırma Yerbilimleri,Yeraltı Su ve Maden Arama Araştırma Hizmetleri  SONDAJ:  Her tür zemin ve sert kaya şartlarında Su sondajı-Su Kuyusu açılması-Jeotermal Sondaj yapılması, Derin Su Sondajı,Sondaj-Kuyu-Su Kuyusu kontrol hizmetleri,  Yeraltısuyu Arama-Su Arama araştırma-Su etüdü,  Maden Arama-Maden Sondajı,  Kömür,Mermer Etüdü,Çeşitli maden sahaları araştırma etüd hizmetleri,  […]